Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HUMOROS OLDALAK

 • - Gratulálj,  apa  lettem.

-  Szabad  találgatnom?  Fiad  van!

-  Nem.

-  Lánykád?

-  Hogy  jöttél  rá?

 

 

 • -  Anyukám!  Hogy  hívják  azt  az  állomást,

 amelyet  most  hagytunk  el?  --  kérdi  a  kislány.

-  Nem  tudom  És  ne  kérdezősködj  folyton.

 Hagyj  végre  olvasni!

 A  kislány  néhány  percig  megszeppenve  hallgat,

 majd  bátortalanul  megjegyzi :

-   Pedig  nagy  kár,  anyukám,  hogy  nem  tudod,

 hogy  hívják  az  állomást.  Öcsi  ugyanis  ott  szállt  le!

 

 

 • A  szinésznő  bőrig  ázva  érkezik  a  próbára.

 --  Rémes  idő  van  odakint,  és  amilyen  pechem  van,

 valahol  elhagytam  az  esernyőmet!...

 Erre  egyik  jelenlevő :

 -  És  mikor  vetted  észre,  hogy  elhagytad?

 A  művésznő  egy  kicsit  elgondolkodik.

 -  Amikor  beléptem  az  épületbe,  és  be  akartam

 csukni  az  esernyőt!

 

 

 • A  férj  felpillant  az  újságból :

 -  Mondtál  valamit,  Zsuzsa?

 -  Igen,  de  az  még  tegnap  volt.


 

 • Kovács   megismerkedik   egy  hölgyel  és      

előkelő  gesztussal  meginvitálja  egy  vendéglőbe.

-   Mondja  drágám --  fordul  hirtelen  a  hölgyhöz --,

tudja  maga,  mi  a  külömbség  a  taxi   és  a  villamos  között ?

-   Nem   --  feleli   csodálkozva   a  hölgy.

-   Na,  akkor  villamoson  megyünk  --  mondja  Kovács

 

 

 • Van  egy  szenzációs  találmányom,  amivel

bármely  falon  át  lehet  látnni !

-  Ne  mondja !   És   mi   az ?

-  Az  ablak.

 

 

 • -   Pincér,   a  maga   arca   annyira   ismerős

nekem.....  Hol   láttam   én   már   magát. ?

-   Sehol,   kérem.    Nekem   csak   olyan   az   arcom,

hogy    mindig   hasonlítok   valakire.

 

 

 •  -  Kedves   ügyvéd  úr,   bocsáson   meg   hogy

tegnap   a  tárgyalás   hevében   hülyének   neveztem.

-   Ó,   kérem,   ügyvédúr,   ne is   vesztegessünk  szót

ilyen   csekélységre,   hiszen   kolegák  vagyunk.

 

 

 • A  fiatal  költő  felkeresi  a  kritikust,  s

véleményét  kéri  a  verseiről.   A  kritikus  megszólal  :

-  Elolvastam   a  kötetét.

-  Az  utolsót ?   -- csillan  fel  a  költő  szeme.

-  Remélem.

 

 

 • Ketten  beszélgetnek:

-  Borzasztó  lehet  egy  énekesnek,  amikor  rádöbben,

  hogy  nem  tud  már  énekelni.

-  Ez  igaz.    De  még  rettenetesebb,  ha  nem  jön  rá. . .

 

 

 • Egy  turista  a  falun  át  a  vasútállomáshoz igyekszik.

Egy  szembejövő  falubelitől  megkérdezi :

-  Elérem  még  a  14  óra  32  perces  vonatot   ha  átvágok  a  mezőn ?

-  Azt  hiszem,  igen -  számítgat  a  helyi  lakos.

-  Sőt,  ha  észreveszi  magát  a  bika,  akkor  még  a

  14,10 -es  vonatot  is  elkerüli.

 

 

 •  joan  Crawford,  a neves  filmcsillag  elége-

detlenül  turkált  a  rólla  készült  új  fényképek  között.

-  A  legutolsó  felvételek  sokkal  jobbak ezeknél,

mondta  a  fényképésznek.

-  Úgy  van,  Miss  Crawford,  de  amikor  a  mű-

terembe  járt,  akkor  én  nyolc  évvel  fiatalabb  voltam.

 

 

 • Conan  Doyle,  a  világhírű  detektivtörténetek 

szerzője  előadóútra  érkezett  az  Egyesült  Államokba.

A  bosztoni állomáson  konflisba  ült,  s  mikor  a 

szálloda  előtt  fizetni  akart,  a  kocsis  így  szólt:

Mr.  Doyle,  elengedem  a  taksát,  ha  ad  nekem  két

jegyet  a  holnapi  konferenciára !  -Az  egész  család -

ja ingyen jegyet  kap,  csak  azt  mondja  meg  honnan

ismert  rám?  Egyszerű,  fejtegette  a  kocsis, 

tegnap  Chicágóban  tartott  előadást,  s  az  ön

lábbelijén  sárnyomok  vannak.  Ilyen  sár  csakis

Chicagoban  találhato !Ráadásul  angolosra  nyírt 

frízurát  visel,  öltözéke  pedig  kissé  gyürödt 

ami  azt  jelenti,  hogy  az  ujságírók  meglehetősen

sarokba  szorították. -  Itt  vannak  a  jegyek !  Micsoda

ellemzőkészség!. - áradozott  az  író,  s  mielőtt

lelkesen  eltünt  volna  a  szállodaajtó  mögött,  a 

kocsis  bünbánoan  utánnaszolt.:

-  Be  kell  vallanom,  hogy  mindezek  mellett

a  bőröndjén  fityegő  céduláról  is  leolvastam  a  nevét

 

 

 • Egy  ifjú  kutató  eredeti  módszert  talált  fel  arra,

hogyan  menekülhet  meg  kellemetlen  látoga -

tóitól. - Mikor  hallom,  hogy  csöngetnek,  felveszem 

a  nagykabátom,  sárcipőt,  majd  kesztyűt  húzok,

s  kinyítom  az  ajtót.   Ha  hívatlan  vendég  jött,

akkor  azt  mondom,  hogy  éppen  mennem  kell,

úgy  hogy  megbocsásson. . .  Ha  meg  jó  ismerős  áll  a 

küszöbön,  megnyugtatom,hogy  én  is  ebben  a 

percben  érkeztem  haza. . .

 

 

 • - Nagyszerü  város  ez  a  Párizs,  lelkendezett  Tom

a  barátjának,  amikor  hazatért  külföldi  útjáról.  

Milyen  jó  lett  volna  huszonöt  évvel  korábban

ott  járni ! -  Amikor  Párizs  volt,ugye ?

-  Nem,  borongott  Tom,  hanem  amikor  Tom  még  Tom  volt.

 

 

 • Albert  Einstein,  a  hírneves  fizikus  barátnőétől 

búcsúzkodott,  aki  a  lelkére  kötötte,  hogy  másnap

hívja  fel  telefonon.   Jó  lenne,  ajánlotta  a  túdosnak,

ha  lejegyeznéd  a  számomat,  mert  nem  könnyü 

ám  észben  tartani   a  24361 - et.   Ellenkezőleg,

legyintett  Einstein,  két  tucat,  ami  mellé  odatesszük 

a  19  négyzetét. . .

 

 

 • A  ház  asszonya  nagyon  ragaszkodik  a  papagá -

jához.  Mielőtt  felvenne  egy  háztartási  alkalma -

zottat,  megkérdezi  tőle :  - Szereti  a  papagájt ?

-  Ne  tessenek  fáradni,  én  nem  csinálok  nagy 

ügyet  az  étkezésből !

 

 

 • Egy  holland  kakas  ,  structojást  görget  a  baromfi

udvarra,  majd  össze  kukorékolya  az  összes  tyukot

s  így  szól  hozzájuk :

- Tisztelt  hölgykoszorú !   Én  nemakarok  kritizálni    senkit,

  de  felhivnám  szíves  figyelmüket

a  külföldi  eredményekre.   A  példa  követésre  méltó !

 

 

 • Biologiaórán :- Tanár  úr  ,  kérem,  a  multkor  arrol  

 volt  szó,  hogy  ma  előadást  tetszik  tartani  az  agyról.

- Igen,  de  azt  legközelebre  halasztjuk.  Most  nem 

arról fogok  beszélni,  mertmás  van  a  fejemben.

 

 

 • Az  orvosi  ügyeleten  cseng  a  telefon: -  Nővérke 

küldjenek  gyorsan  egy  orvost,  mert  a  kis   fiam

lenyelt  egy  golyostollat !

- Mihelyt  vissza  jön  valakimáris  küldöm.

-  És  addig  mit  csinályak

-  Addig  írjon  ceruzával !

 

 

 • A  kérő  szíve   választotjának  az  anyukájához :

- Tisztelettel  jelentemszeretném  elvenni  a  lányát

-  Járt  már  a  feleségemmnél ? 

-  Nem,  de  biztosra  veheti,  hogy  a  lány  mellett  döntök.

 

 

 • Nagy  Sándor  elé  elfogott  kalózt  hurcolnak.   Az  ifjú

uralkodó  tudtára  adja,  hogy  minden  bizonnyal  halál

  vár  rá,  de  amig  még  a  nyakán  a  feje,  mondaná  el, 

miért  választotta  ezt  az  életformát. 

--  Kalóz  vagyok, jött  a  válasz,  mert  csak  egyetlen  

hajóval  rendelkezem.  Ha  sokhajom  lenne,  úgy 

hódítónak  neveznének.

 

 

 • Egy  üldögélő  pincér  nehezen  támpászkodik 

fel  a  vendég  többszöri  hivására.  Mondja,  fiatalember

,  lumbágoja  van ? -  Nem  tudom,  kérem,  de 

azonnal  megkérdezem  a  szakácstól.

 

 

 • Egy  vasuti  fülkébe,  belép  egy  fiatalember.

A már  bent  ülő  asszony  szeretné,  ha  egyedül   

utazna  lányával  a  fülkébe  és  így  fogadja  a  belépőt :   

-  Figyelmeztetem,  hogy  nekem  szamárköhögésem  van

a  lányomnak  pedig  kanyarója. .

.-  Nem  tesz  semmit,aszonyom,  én  is  éppen  most

lábadozom  hosszas  skárlátom  után.

 

 

 • Beteg  az  elmegyogyászaton : -  Egy  idő  óta  furcsa

hangokat  hallok,  amelyek  mindenfélét  sutognak  a  fülembe ! 

-   Éppen  ez  az !  Én  ugyanis  kissé  süket  vagyok,  

és  nem  hallom  jól. . .

 

 

 • Egyik  barát  a  másikhoz :  -  Mi  ütött  beléd

  hogy  mostanában  az  Expressz  büfében 

 mulatozzol ? -  Nagyon  sietek. . .

 

 

 • Utcai  párbeszéd :  Hogy  van ?  -  Köszönöm,

jól,  doktor  úr.  -  A  kedves  felesége ?

-  Ő is  megvolna.  -  Hát  a  gyerekek ?

-  Nagyon  sajnálom  doktor  úr  de  a 

gyerekek  is  jól  vannak. 

 

 

 • Egy  sikeres  embert  fagat  az  újságíró

-  Miként  tudta  megvalosítani  minden  álmát ?

-  Roppant  egyszerü,  jön  válasz.

Idejében  felébredtem.

 

 

 • Pistikét  felszólítják  az  iskolában  :  -  Ősszel,

miért  repülnek  el  a  vándormadsarak  Délre ?

Mert  gyalog  nagyon  nehezen  jutnának  el  odáig.

 

 

 • Egy  halász.  háta  mögött  kiváncsi  járokelő

áll  meg.  -  Na  hogy  megy ?  Harap  a  hal  vagy  sem?

Fogott  már  valamit ?  -  Igen,  az  előbb 

fogtam  egyet  és  behajítottam  a folyóba.  Miért ?

Túl  kicsi  volt ?  -  Körülbelül  akkora  volt,  mint  ön,

  s  állandoan  azt  kérdezte,  hogy  harap-e  a  hal.

 

 

 • - Rémes,  hogy  meghíztál !

- Tudod,  az  orvos  azt  mondta,  hogy  minden 

 étkezés  után  elszívhatok  egy  cigarettát.

Azóta  naponta  negyvenszer  eszem.

 

 

 • Az  egyik  Monte  Carlo-i  játékkaszinó  előtt

a  portás  megállítja  a  befelé  igyekvő  férfit.

- Elnézést,  de  nyakkendő  nélkül  nem

szabad  belépni  a  kaszinóba.

- De  kérem,  nézze  azt  a  férfit,  azon  sem 

zakó,  de  még  ing  sincs.

- Igen,  de  az  az  illető  nem  jön,  hanem  megy.

 

 

 • - Készülj,  Éva,  szinházba  megyünk.

- Mikor,  ma  este?

- Ugyan,  szivem,  hova  gondolsz ? 

Holnapután.

 

 

 • Amint  a  vonat  kifut  az  állomásról,

a  feleség  nagyot  sóhajtva  így  szól

a  férjéhez :

- Hej,  ha  itt  volna  az  asztal !

- Hogy  jut  eszedbe  ilyen  ostobaság !

Minek  ide  asztal ? - korholja  a  férje.

- Csak  azért,  mert  rajta  felejtettem  a  vonatjegyünket.

 

 

 • Kiss  betér  a  vendéglőbe.  A  pincér  megkérdi

tőlle,  mit  hozzon.

- Alkoholt  nem  ihatom,  mert  kocsival vagyok.

Kérek  valami  űdítőt !

A  pincér  kisvártatva  visszajön  és  konyakot

tesz  le  az  asztalra,  Kiss  felháborodik:

- Hát  nem  megmondtam,  hogy  autóval  vagyok ?

Mire  a  pincér:

- Már  nincs,  kérem.  Most  lapította  össze  egy  teherkocsi.

 

 

 • Cseng  a  cirkuszigazgató  telefonja.

- Halló ! . . . kigyuladt  a  cirkusz !

- Ezért  kelt  föl  hajnalba ?  Hívja  a  tűznyelőnket !