Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KABALISZTIKUS TESZT

                            Megjelenik  jövője  s  álma 

 

 •  A  számok  is  bekapcsolódtak  a  teszt  játékba!   Akár  hiszi , akár  nem, mindenkinek  van  három  száma.   Az  alábbi  táblázatból  és  példából  megállapíthatja  a  saját  számait,  amelyek  érdekes  dolgokat    árulnak  el  Önről.    Nos ,  ha  kedve  van,  fogjon  ceruzát  és   kezdődhet  a  játék!    Egytől  kilencig  az  ábécé  valamennyi  betűjének  megfelel  egy  bizonyos  számjegy.  A  kulcsot   a  következő  táblázat  adja  meg  :
1 2   3   4   5   6   7   8   9    
A   B C D E F G H I  
J K L M N O P Q R  
S T U V W X Y Z    
 •   Ha  meg  akarja  tudni,  melyik  az  Ön  főszáma,  az  úgynevezett  expresziv  szám,  akkor  írja  fel  a  nevét  egy  papírra (asszonyoknál  a  lánykori  név  számít!)  és  a  táblázat  szerint  írja  hozzá  a  megfelekő  számokat (  az  ékezetek  nem  számítanak! ) ilyen  formában :   

 

 •   Ezután  adja  össze  a  magánhangzókat :  1+5+1=7.   A   mássalhangzók  következnek  :1+8+1+8+4=22.  ( Mivel  egyjegyű  számra  van  szükségünk,  a  kétjegyű   összeget  úgy   redukályuk,  hogy  a   számjegyeket   összeadjuk.   Csupán  a  11-es  és  22-es  szám  kivétel)     igy   tehát   a   magánhangzókból   és  a  mássalhangzókból  egyjegyü  számok  lettek : 7 és. 4  A   magánhangzók  összege  adja  az  úgynevezett   INTIM  SZÁMOT,  amely   belső   világunkat,   érzéseinket,  vágyainkat,  álmainkat  fejezi  ki.    A  mássalhangzókból   kapott   szám   pedig   az   ÖNMEGVALÓSÍTÁS    száma,   amely   elárulja ,  milyen   esélyel  tudja  valóra  váltani   terveit,  elképzeléseit.  

 

 

Magánhangzók             1               5          1  
NÉV S     Á  S  Z  É  V  A
Mássalhangzók   1      8       1        8          4       

                                         

                  Mit  jelent  az  INTIM   szám

 


 

1   Sikerekre  vágyik,  imponálni  akar  az  embereknek,  nagy  ambíciók  fűtik,  szereti  a  szabadságot  és  a  függetlenséget,  azonban  hajlamos  a  bosszúálásra.                                                              Kifejezi  a  lelki  és  az  érzelmi  harmónia  vágyát.  AzÖnhöz  közel  állókkal  őszinte  kapcsolatokat  kiván.   Ilyen  légkör  kell  Önnek,  hogy  a  munkahelyén  megvalósíthatja  elképzeléseit.

3  Szüksége  van  jó  emberi  kapcsolatokra,  hogy  kibontakoztathassa  alkotoképeségeit,  művészi  hajlamait.

4.  Ez  a  munkaszerető  és  a  rendszeres  életvitelt  kedvelő  emberek  száma,  akik  hatékony  tevékenységre  törekszenek,  amely  elengedhetetlen  a  karierhez.

5.  Kifejezi  forró  vágyait,  hogy  elképzelései  megvalosulyanak,  továbbá  a  változatos,  színes  élet  szeretetét  .Világot  akar  látni,  újabb  és  újabb  benyomásokat  szerezni  a  folytonos  változásokban.

6.  Művész  hajlamra,  belső  harmoniára  mutat  ez  a  szám  és  jelzi  a  szép  dolgokban  való  gyönyörködés  képességét.  Csupa  önzetlenségre  és  finomságra  utal.

7.  A  fügetlenség  és  a  személyi  szabadság  mélységes  vágya  hajtja  át  Önt.  Mélyen  érző  személyiség,  aki  szivesen  filozofál.

8.  Ez  a  siker  számjegye!  A  társadalomban  a  szüntelen  önmegvalósítás  vágya  hajtja  át,  persze  azért,  hogy  gazdag  legyen!

9.  Önzetlen  természetet  jelent  nemes  ideálokkal.  Szenvedélyes,  vágyódik  utazásokra,  kalandokra.

11.  Az  erő  száma  ez,  amely  egyéni  ambícíokról  tanuskodik.  Zárkozott,  halgatag  emberrevall.  Az  illetőt  jelentős  művészi  hajlamok  jellemzik.

22. Az  öntökéletesités  vágya  fűti  Önt.  Hivatásában  sokoldalú   képességekről,  ambícioról  ad  tanúbizonyságot - sajnos  töbnyire  jelentősebb  eredmények  nélkül.           

                      


  Mit  jelent  az  ÖNMEGVALÓSÍTÁS  SZÁMA?

 

 

1,  Rugalmasan  reagál  a  kezdeményezésekre,  dinamikus  és  rámenős  természete  van.  Gyakran  fogja  el  a  hatalomvágy,  szeret  másoknak  parancsolgatni.

2. Kolektivában  dolgozik  legjobban.Csak  akkor  mutat  fel  jó  eredményeket,  ha  olyan  emberek  között  tevékenykedik  ,akik   barátságosan  viselkednek  Önel.  Legtöbbre  a  barátságot  és  az  önzetlenséget  értékeli.

3.  Kedveli  az  állandóan  változó  életet,  a  kontrasztokot,  az  ujdonságokat,  amelyek  lenyügözik.  Csak   másokkal  együtt  képes  elképzelései  megvalósítására.

4.  Ez  a  szám  azokat  jellemzi  akik  nagyon  szeretnek  dolgozni.  Kitartóak  és  türelmesek. Az  életben  lassan  jutnak  előre,  de  haladásuk  állandó.  Szép  eredményeket  érnek  el  ,amit  igyekezetünknek  és  kitartásunknak  köszönhetnek.

5. Csak  akkor  érzi  jól  magát,  ha  valami  történik  Önnel.   Ilyenkor  képes  elkápráztatni  másokat  és  magára  vonni  figyelmüket.  Szereti  a  változásokat,  az  utazásokat,  a  kalandokat,  azt  várja,  hogy  az  élet  meglepje  valamivel.  Ennek  néha  az  a  következménye,  hogy  felületesnek  tartják.

6. Humánus  célokért   kész  arra,  hogy  áldozatokat  is  hozzon.  A  felelősséget  nagyon  komolyan  veszi.  Az  életben  harmoniát  és  művészi  élményeket  keres.

7.Ön  tulságosan  független.  Szereti  az  eredeti  és  új  dolgokat.   Elég  nehezen,  gyakran  csupán  hosszu  harcok  árán  ér  el  sikereket.  Alkotó  természete  van.

 8. Ön    értékeli  az  őszinteséget.  Rendelkezik  a  jó  vezér  tulajdonságaival,  tud  parancsokat  osztogatni.   Nem  veti  meg  az  anyagi  hasznot.

9. Ez  a  szám  az  áldozatkész  embereket  jellemzi.  Mély  érzésű,  nagy  humanista  ideáljai  vannak.

11. Szilárdan  áll  a  talpán,  de  azért  elrugaszkodik  az  igazsságtól.   Sikerei  megfelelnek  ambícióinak.  Környezetének  hasznára  van.

22. E  szám  szinte  koncentrálja  a  jó  tulajdonságokat.  Terveit  képes  tettekre  váltani,  ami  többnyire  sikerrel  jár.

                                      

            Mit  jelent  az  EXPRESZIV  szám?

 

 

Ez  intim  és  az  önmegvalósítás  számok  összeadásából  keletkezik.( ha  kétjegyű,  akkor  a  leírt  módon  újra  redukálni  kell  egyjegyüre!)  Ez  a  titkos  vágyak  szintézise,  és  a  legtöbbet  árul  el  arról,  hogy  milyen  is  Ön  valójában.

   

 

 

1.  AKTIV  ÉS  BÁTOR.

 • Ön    határozott  ember  és  semmitől  sem  fél,  Önnél  minden  egyetle  probléma  köré  öszpontosul,  ez  pedig  a  siker.   Ez  a  szó  jellemzi  személyiségét,  alkalmas  főnöknek.  Nagylelkű,  nemes  érzésű  és  kedves  is  tud  lenni.

   

 

 

2.  ÁLMODOZÓ  ÉS   ÖNÁLLÓTLAN

 • Ön  kiegyensúlyozott  és  szentimentális,  környezetében  képes  melegséget  árasztani.   Gyenge  pontja  a  lustaság  és  a  passzívítás.  Ha  hatalmába  kerítí  az  álmodozzás,  képes  egész  nap  céltalanul  barangolni.   Szüksége  van  olyan  környezetre,  amely  helyes  irányba   tereli  ábrándozásait.  Érzései  stabilizálására  törekszik.  Alkotó  szellemű  és  kedves.  A  házasságot  csendes  kikötőnek  tekinti,  ahová  elrejtőzhet.

   

 

 

3.  VIDÁM  DE  NEM SZERTELEN

 • Ön  szabad,  mint  a  madár.  Elvei  elég  egyszerüek  :  öröm,  haszon,  vidámság,  sport.  Az  aktív  élet  Önnél  szükséglet,  lehetőség  gazdag  fantáziája  kiélésére.  Robbanékony  természetű.  Szeret  dolgozni.  Néha  tulteng  Önben  a  büszkeség.  Időnként  szórakozott,  partnerében  a  saját  képmását  keresi.  A  nehezen  születő,  azonban  teljes  értékü  érzések  érdeklik.  Az  óvatosság  és  a  megfontoltság  megvédelmezi  a  váratlan  meglepetésektől.

  

 

 

4.  DOLGOS,MEGBIZHATÓ

 • Komoly,  türelmes  és  kitartó.   Azt  mondják,  hogy  meglehet  Önben  bízni.  Ám  ügyeljen  arra,  hogy  meg  ne  szokja  a  rutint.  Olyan  típus,  amelyet  példaként  emlegetnek.  Lassan,  de  biztosan  stabilizálya  életét,  rendet  teremt  benne.   A  szerelemben  tartózkodónak  látszik  és  diszkkrét.  Megvannak  a  saját  elvei.  Könnyen  sebezhető  és  bátortalan.

 

  

 

5  .KALANDVÁGYÓ, ALKOTÓ  SZELLEMŰ

 • Dinamizmusával,  életrevalóságával  el  tudja  kápráztatni  az  embereket.   Sololdalú  társadalmi  kapcsolatai,  különcsége,  alkalmazkodóképessége  a  legjobb  módszerek  ahhoz,  hogy  anyagi  előnyöket  szerezzen.  Válalkozó  szellemü  és  vidám,  aki  kedveli  a  kalandokat,  de  a  konfortot  is.  Csábítják  az  új  ismeretségek,  érdekes  emberek,  nagy  eszmék  és  új  ötletek.  Mindez  felemás  képet  mutat  az  érzelmi  élet  nélkül.  A  lelkesedés  és  a  fellángolás  percei  után  képes  arra,  hogy  felejtsen  minden  lojalitást  és  odaadást. 

   

 

 

  6.FELELŐSÉGTUDATTAL  ÉS  DIPLOMÁCIAI 

 

                              ÉRZÉKKEL  RENDELKEZŐ.

 • Ön  gondos,  de  néha  kicsinyes,  merész  és  komoly.  Van  érzéke  a  művészethez.   Diplomatikus  természetének  és  humán  értékeinek  köszönhetően  kariert  csinál,  pedig  néha  felületes.  A  szerelemben  nyugodt,  kiegyensúlyozott  érzésekben  találja  meg  a  boldogságot.   Vannak  pillanatai,  amikor  féktelen.

    

7.  FÜGETLEN,  MEGFONTOLT

 • Ön  modern  ember,  több  tehetséget  mutat  a  gondolkodáshoz,  alkotáshoz,,  mint  a  sematikus  élethez.  Ki  nem  állhatja  arutint.  A  véletlenül   összeverődött  társaság  untatja,  a  sok  ember  pedig  idegesíti.  Ezért  menekül  tőlük.  Ellenzi  az  eseményeket,  tudását  állandóan  fejleszti.  Nagyon  becsüli  a  barátságot,  ennek  azonban  keserű  mellékíze  van  Önre  nézve,  mert  többnyire  magányos.  A  szerelemben,  mint  minden  másban  is,  nagyon  igényes.  A  partnereitől  inteligenciát  és  kitartást  igényel.  Nem  bírja  a  szomorúságot,  nagyon  szeret  nevetni. 

 

     .

 

8  HARMONIKUS,  KŰZDŐ

 • Ön  energikus,  vállalkozó  szellemű.  Ha  világosan  kitűzött  célt  és  reményt  lát  a  sikerre,  akkor  gyors,  akár  a  nyíl.   Pontosan,  megfontoltan  és  eredményesen  dolgozik.  Kitartóan  áll  ellen  a  hiszegetőknek.  Partnerei  kapcsolata  nem  feltétlenül  állandó,  azonban  ki  kell  elégítenie  igényét. 

    

9  IDEALISTA,  HUMANISTA

 • Nagyon  fejlettek  az  ösztönei.  Álmodozzik.  Az  emberek  kedvelik,  mivel  önzetlen.  Szavai  megfontolásra  késztetnek  másokat,  fellelkesíti  őket  és  elismerést  arat.   Ami  kevésbé  szép :  az  Önt  gyakran  körülvevő  rendetlenség.  Hiszékeny.  Ahhoz,  hogy  eredményes  munkát  végezzen,  biznia  kell  abban,  amit  csinál.   A  bizalom  légkörére  szüksége  van  lelki  egyensúlyához.  A  szerelemben  megnyugvást  keres,  és  újra  és  újra  meggyőződhet  rólla.  Ez  partnerének  néha  kellemetlen.  Lojális  és  hűséges.  Hibáit  többnyire  elnézik,  mivel  rendkivül  értékes  tulajdonsága  az  alkalmazkodás..