Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÓVJUK GYERMEKÜNKET! / SOK A JÁTÉKA, MÉGIS UNATKOZIK / KÉRDÉSEK -- FELELETEK

                          ÓVJUK  GYERMEKÜNKET

 

A  legtöbb  szülő  úgy  érzi,  akkor  lehet  a  legnyugodtabb,  ha  gyermekét  a  biztonságot  jelentő  otthon  falai  közt  tudja.  S  mégis,  a  tényeket  rögzítő  statisztikák  szerint,  gyermekbalesetek  zöme  éppen  otthon,  a  lakásban  fordul  elő.

Kezdjük  a  legkisebbekkel.  Még  a  pici,  tehetetlennek  gondolt  csecsemőt  se  hagyjuk  egyedül  a  pólyázóasztalon!  Még  ,,egy  pillanatra"  sem!  Ne  híggyük,  hogy  meg  se  moccan,  egy  óvatlan  pillanatban  lezuhanhat.

A  növekvő  gyermek  nyiladozó  értelmének  természetes  velejárója,  hogy  mindenre  kiváncsi,  minden  érdekli,  és  valamit  mindig  fölfedez.  A  földön  mászó,  tipegni  is  alig  tudó  baba  nem  éri  fel  az  asztalt,  nem  tud  hozzáférni  a  számára  vonzó  tárgyakhoz,  lerántja  hát  mindenestől  az  egész  terítőt!

 A  nagyobbacska  gyermeknél  pedig  a  bajok  másik  forrása  lehet,  hogy  szereti  és  akarja  utánozni  a  felnőtteket.  A  konyhában  magára  hagyott  kislány  édesanyját  véli helyettesíteni,  amikor  a  kifutó  tejforralót  igyekszik  a  legnagyobb  életveszély  közepette  --  felrehúzni  a  tűzhelyről.  Veszély  a  bekapcsolt  vasaló,  még  ha  csak  egyetlen  percre  is  marad  mellette  egyedül  a  kisgyermek.  Talán  éppen  ezt  lesi,  mert  be  akarja  bizonyítani,  milyen  nagy  lány  már  ő,  lá,  egyedül  is  tud  vasalni!  Általában  megfigyelhető,  hogy  a  magára  maradt  gyermekek  szinte  kivétel  nélkül  tiltott  dolgokat  igyekeznek  kézbe  kaparintani.

 Mennyire  izgalmas,  ám  életveszélyes  játékszer  a  gyermekek  számára  a  fiókban  lapuló  kés,  villa,  olló!  Sose  feledkezzünk  meg  arról  sem,  hogy  a  különféle  veszélyes  tisztító  és  takarítószereket  kulcsra  zárható  helyen  tároljuk.  Tartsuk  zárt  helyen  a  gyógyszeres  fiolákat,  a  ,,szép,  színes  cukorkának"  tűnő  veszélyes  pilulákat  is.Az  unatkozó  és  kiváncsi  gyermeknek  sokszor  egy  röpke  perc  is  elég,  hogy  felkapaszkodjék  --  különösen  a  jó  időben  nyitva  hagyott  --  ablakba.  Tudjuk,  nem  minden  családban  oldható  meg,  hogy  a  gyermek  a  szükséges  felügyelet  alatt  legyen  egész  nap.  Ezért  van  szükség  nagyobb  körültekintésre,  óvatosságra,  gondosságra,  hogy  megelőzzük  és  elkerüljük  a  jóvátehetetlen  bajokat.

                                                    -----------

                     SOK  A  JÁTÉK  MÉGIS  UNATKOZIK

 

Minden  életkorra,  nagyobb  életszakaszra  jellemző  egy-egy  tevékenységi  forma.  A  gyerek  legfontosabb  foglalatossága  a  játék,  ebben  fejlődik  egyénisége,  egész  személye,  így  alakul  benne  az  ügyesség,  a  testi  harmónia,  akitartás,  a  figyelem,  az  alkotókészség  és  a  képzelet.  Nem  túlzó  a  vélemény :  ahogy  játszik  a  gyermek,  úgy  dolgozik  majd  a  felnőtt.

 Nem  mindegy  tehát,  hogy  melyik  életkorban  mit,  mivel  és  hogyan  játszanak  gyermekeink.  A  mindennapi  tapasztalatok  bizonyítják,  hogy  a  felnőttek  nem  figyelnek  eléggé  --  sem  a  gyermekre,  sem  a  játékokra.  Talán  azért,  mert  nem  ismerik  az  egyes  életkorok  lélektani  sajátosságait,  vagy  mert  a  játékeszközök  beszerzésekor  az  elfogultság  és  meggondolatlanság  vezérli  őket?  Aki  úgy  véli,  hogy  a  gyerek  iránti  szeretet  és  gondoskodás  egyik  fokmérője  a  játékkal  való  kedveskedés  --    nem  téved.  De  aki  mindössze  a  játékok  anyagi  értékét,  mennyiségét,  a  vásárlás  gyakoriságát  tekinti  a  legfontosabbnak,  hamis  úton  jár.

 Az  ilyen  felnőttek  önmaguknak  állítanak  csabdákat.  De  miért  is?  A  játék  --  mint  tevékenység  és  a  játszásra  felhasznált  eszköz  --  rossz  tulajdonságok  kialakításának  forrása  is  lehet.  A  játékszer  megalapozatlan  követelőzések  tárgyává  válhat,  ha  a  gyerek  megszokta,  hogy  csak  drága  és  fényűző  dolgokat  kap  --  de  ebből  sokat.  A  játékok  halmozása  felületességre,  kapkodásra,  minden  új  dolog  gyors  megunására  szoktat.

 Sok  felnőtt  nem  tudja  beleélni  magát  a  gyermeki  látásmódba,  érzelem-  és  gondolkodásvilágba.  Nem  érti  meg,  miért  játszadoznak  gyerekei  sokszor  órákon  keresztül  szemétre  való  kacatokkal.   Csodálkozik  és  háborog,  hogy  miért  cselleng,  lábatlankodik  a  szobányi  játékrengeteg  boldog  tulajdonosa.  Minden  életkornak  megvan  a  képességekhez  méretezett  játékigénye.  Hároméves  koráig  a  gyerek  főleg  mozgásigényeit  elégíti  ki  a  játékeszközök  segítségével.  Ügyeskedik,  tökéletesedik  mozgása,  ismerkedik  környezetével,  a  világgal.  A  kisgyerek  szívesen  húzogat,  tologat,  gurít,  hajigál,  piszkálgat,  rakosgat.  S  ha  játékai  elsősorban  nem  erre  valók,  tehát  meghaladják  képességeit  és  érdeklődési  körét,  képtelen  őket  valódi  rendeltetésüknek  megfelelően  használni.  A  drága  autót  is  csak  dobálni,  kaparászni,  esetleg  feszegetni  fogja.  A  társasjátékokat  tépdesi,  kapargatja  róla  a  szép,  csillogó  festéket,  az  alvóbabát  szétszedi,  a  drága  könyvet  összetépi,  firkálja.  Később,  ahogy  a  gyerek  nő,  tapasztalatai  bővülnek,  ismeretei  gazdagodnak,  érdeklődési  köre  is  tágul.  Kezdi  utánozni  a  felnőtteket  és  megérti,  hogy  miért  kell  vigyázni  a  játékokra.  A  negyedik-ötödik  életévében  kezdődik  el  a  ,,szerepjátékok"  korszaka,  amely  tartalmában  egyre  gazdagodva  végigkiséri  a  gyereket  az  óvodás  és  kisiskolás  koron.  Ilyenkor  már  képes  kitartóan,  elmélyólten  játszani,  beleélni  magát  a  játék  kínálta  szerep-,  illetve  élethelyzetbe.  Ebben  a  korban  lessz  szüksége  a  felnőttek  világában  is  megtalálható  sokféle  eszközre,  a  valóságot  kicsiben  utánzó  játékokra.

                                                -----------

                              KÉRDÉSEK - FELELETEK

 

 •  Az  élő  szervezetek  építőkövei  a  sejtek.  Miként  müködik  az  élet  a  sejtek  szintjén,  illetve  hogyan  müködnek  a  sejtek. ?

Az  élő  szervezetet --  kezdve  a  legegyszerübb  egysejtűtől  az  emberig --  a  sejtek  építik  fel  a  külvilágból  felvett  anyagokból.   A  sejtek  fajokként   és rendeltetésüknél  fogva  sokfélék,  de  felépítési  és  müködési  elvük  egységes.  Minden  sejtnek  a  magjában  van  egy  anyag,  dezoxiribonukleinsav( DNS),amelynek  szerkezeti  felépítésétől  függ,  hogy  a  sejt  milyen  anyagok  előálítására  képes  és  ezekből  mit  tart  szükségesnek  adott  esetben  létrehozni.   A  sejtmag  DNS - éből  a  hírvivő  ribonuklrinsav ( transfer - RNS )  viszi  tovább  az  előáltandó  anyagra  vonatkozó  utasítást  a  plazmába,  ahol  egy  harmadik  anyag  a  küldönc  ribonukleinsav ( messenger - RNS )lép  müködésbe,  hatására,  a  hírhozótól  kapott  információk  alapján  megtörténik  például  a  riboszomák ( sejtszervecskék )  felületén  a  szükséges  fehérjeszintézis,  majd  az  igényelt  anyag  elszálítása.   A dezoxiribonukleinsav  egyben  az  örökletes  tulajdonságok  hordozója  is.

 • Mik  a  vírusok ?

A  vírusok  az  élővilág  határán  álló,  önálló  asszimilációra,  anyagcserére,  szaporodásra  képtelen  sejtélősködők.   Asejten  kivüli  állapotukbanvirionoknak  nevezik  ezeket.   Rendkivül  parányiak,  méretüket  csak  a  milliméter  milliomod  részével  fejezhetjük  ki.   Fénymikroszkóppal  nagyrészük  nem  is  figyelhető  meg,  csak  elektronmikroszkóp  segítségével  vizsgálhatók.   A  vírus  másik  alakja  a  gazdasejtbe  jutott,  úgynevezett  vegetativ  vírus,  amely  a  gazdasejtben  életjelenségeket  mutat.   Egymásba  a  két  forma  az  úgynevezett  vírusciklus  keretében  megy  át.

 • Hogyan  ,,tartósítják"  a  vírusokat ?

 

A  vírusokat  sikerült  kristályosítani,  kristályaik,  akár  a  konyhasó évekig   eltartható,   anélkül  hogy  tulajdonságaik  megváltoznának.   A  víruskristályok  úgy  viselkednek,  mint  az  élettelen  anyagok,  de  ha  feloldva  bekerülnek  a  nekik  megfelelő  élő  sejtbe,  sokszorosukra  elszaporodnak.

 • Hogyan  viselkedik  a  vírus,  ha  a  sejt  felületén  megtapadásra  alkalmas  anyagot  talál ?

 

Ilyenkóz  a  sejt  válik  aktív  partnerré :  a  vírust  többnyire  bekebelezi,  azon  iparkodik,  hogy  a  legapróbb  építőköveire  lebontsa  és  ezekből  a  saját  örökletes  anyagának  megfelelő  anyagot  építsen  fel,  Ha  sikerül ,  a  sejt  győzött,  s  a  vírus  nem  betegítheti  meg  a  szervezetet.

 • Hogyan  és  mikor  zavarja  meg  a  vírus  a  sejt  müködését ?

 

Tudnunk  kell,  hogy  a  vírusnukleinsav  felépítési  elve  azonos  a  sejt  örökletes  anyagát  adó  dezoxiribonukleinsav   vagy  a  hírvivő  illetve  a  küldönc  ribonukleinsav  felépítési  elvével.   Ráadásul  a  vírusnukleinsav  szerkezetileg  is  nagyon  hasonlíthat  egyes  sejtek  nukleinsavainak  rövidebb - hosszabb  szakaszaihoz.   A  sokféle  hasonlóság  megzavarja  a  sejtet,  előfordulhat,  hogy  a  vírus  hatására  nem  a    saját,  hanem  a  vírusnukleinsav  előállításáról  fog  gondoskodni.    A  tévedések  láncszerüen  alakulnak  tovább ; asejt  a  hamis  hírvivőtől  kapott  információnak  megfelelően  választja  ki  az  egyes  építőelemeket,  s  a  vírus  burkának  megfelelő  fehérjéket  termel.   A  vírusnukleinsav  magára  ölti  a  termelt  fehérjét  és  kilökődik  a  sejtből.  A  sejtbe  behatolt  egyetlen  vírus  hatására  több  száz,  vagy  több  ezer  vírusrészecske  keletkezik,  mindaddig,  amíg  a  sejttermelő  apparátus  bírja  a  hajszát.   Előfordulhat,  hogy  közben  a  sejt  maga  elpusztul.   Ez  történik  például  az  izommüködést  szabályozó  idegsejtekkel  gyermekbénulás  esetében.   Tévedéséért  persze  a  sejt  nem  fizet  mindig  ilyen  nagy  adót.

 • Mi  a  magyarázata  annak,  hogy  még  járvány  idején  is  nagyon  sokakat  elkerül  az  influenza ?  Vírusát  mi  teszi  ártalmatlanná.

 

Az  emberi  szervezet  egyáltalán  nem  védtelen  az  influenza - vírussal  szemben,  így  történhetik,  hogy  még  járvány  idején  is  csak  egyesek  betegednek  meg.   A  vírus  csak  úgy  okozhat betegséget,   ha  bebujt  a  légúti  nyálkahártyák  sejtjeibe   és  ott  nagymértékben  elszaporodik.    Gyakorlatilag  azonban  mi  történik ?   Az  influenza - vírus  úgynevezett  cseppfertőzés  útján  terjed  és  az  orrban  szembe  találja  magát  a  szervezet  első  védelmi  vonalával.   A  belélegzett  cseppecske  megtapad  az  orrszőrökön,  vagy  a  nyálkahártyákon,  ahol  az  orrváladéknak  alkalma  van  az  ellenséget  elpusztítani.   Az  is  előfordul,  hogy  a  vírus  a  váladékkal  együtt  eltávozik  a  szervezetből.

 • Mi  történik,  ha  az  influenza - vírus  áthatól  a  szervezet  első  védelmi  vonalán  és  bejut  a  szervezetbe ?  

 

Szembe  találja  magát  a  második  védelmi  vonallal :  ezt  a  légutakat  borító  nyákszőnyeg  alkotja.   A  nyákban  lévő  anyagok  egyike  vagy  másika  elpusztítja  a  vírust,  még  mielőtt  a  sejt  felületét  elérte  volna.   Ha  mégis  sikerül  áthatolnia  a  védőanyagok  szűrőjén  és  bejut  a  sejtek  közötti  résekből  nyíló  nyirokutakban,  itt  a  nyirokcsomók  újabb  védelmi  rendszerébe  ütközik,  amelyek  szintén  elpusztíthatják  és  a  faló  sejtek  szorgosan  el  is  távolítják  a  betolakodót.

 • Mi  történik  az  influenza - vírussal,  miután  bejutott  sejtbe  és  a  megtévedt  sejt  közremüködésével  több  százezer  utódot  hoz  létre ?

 

Ilyenkor  riasztódik  az  egész  szervezet.   A  véráram  útján  a  veszélyeztetett  területre  siet  az  általános  védőanyagok  sokasága  és  az  eltakarító  fehérvérsejtek  hada.  Újabb  védővonal  keletkezik,  amely  az  esetek  nagy  többségében  körülzárja  és  megsemisíti  az  ellenséget.   Járvány  idején  ez  tipikus  helyzet :  az  ember  megfertőződött,  ám  mégsem  betegedett  meg,  mert  a  szervezet  megfelelően  védekezett.

 • Mitől  gyengülhet  az  emberi  szervezet  védekezző  rendszerének  az  ellenállása ?

 

  A   védekező  rendszer  akkor  gyengül  meg,  ha  hiányoznak  vagy  gyengülnek  azok  a  tényezők,  amelyek  a  szervezet  megfelelő  müködését  biztosítják.   Igy  első  helyen  említhető  a  táplálkozás :  a  hiányos  táplálkozás  meggyengíti  a  védekező  rendszert.   Hiányosan  táplált  lehet  a  jollakott  és  kövér  ember  is,  ha  kevés  fehérjét,  tehát  kevés  tejet,  túrót,  sajtot,  húst,  halat,  tojást,  továbbá,  ha  kevés  vitamint,   főleg  A-,B-  és C - vitamint  tartalmazó  gyümölcsöt  és  zöldséget  fogyaszt.   Csökkenti  az  ellenállóképességet  a  testi  vagy  lelki  kifáradás,  a  túlzott  alkoholfogyasztás.  A  dohányosok  légútjaiban  a  védő  nyákréteg  gyakran  sérült --  rés  támad  a  védőrendszeren --  ezért  a  szenvedélyes  dohányosok  könnyebben  megbetegszenek,  mint  a  nem  dohányosok.   Úgy  szintén  a  betegek  és  öregek  ellenállóképessége  is  csökkent.   De  gyengíti  az  ellenállást  az  erős,  főleg  a  talpat,  a  lábat  érő  megfázás  is

 • Mi  az  igazság  abban,  hogy  antibiotikumok  szedésével  meg  lehet  előzni  betegségekez ?

 

Ennek  gyakran  éppen  az  ellenkezője  igaz :  az  antibiotikum  rést  üthet  a  szervezet  penicilin  vagy  más  tabletta  túlérzékenységet  válthat  ki,  bizonyos  mikroorganizmusokat  ellenállóvá  tehet  és  mindenekelőtt  csökkentheti  a  természetes  védőanyagok  mennyiségét  a  szervezetben.  Segítés  helyettr  lefegyverzi  a  szervezetet.   Ezért  orvosi  előírás  nélkül  ne  szedjünk  ilyen  gyógyszereket.

 • Mi  az  immunfolyamat ?  Például  az  influenza - fertőzés  esetén ?

 

Függetlenül  attól,  hogy  tünetmentesen  vagy  lázas  betegséggel  zajlot-e  le  az  influenza,  a  vírus  támadására  a  szervezet  úgynevezett  immunreakcióval  válaszól.   Ez  úgy  történik,  hogy  a  vírusnak  az  a  része,  amely  kizárólag  erre  a  vírusfajtára  jellemző,  nyiroksejtjeinket  különleges  ellenanyagok  termelésére  serkenti.   Az  ellenanyagok,  ha  még  egyszer  találkoznak  ugyaazzal  a  vírusfajtával,  feltétlenül  elpusztítják.

 • Noha  mindent  tudunk  az  influenza - vírusról,  miért  nem  sikerülhetett  eddig  védőóltással  megelőzni  az  influenzajárványokat ?

 

Ebben  az  influenza - vírusok  nagy  változékonysága  a  hibás.

 • Melyek  a  legismertebb  betegségkeltő  vírusok ?

 

Ma  már  közel  500  olyan  vírust  ismernek,  amelyekről  tudják,  hogy  képesek  behatolni  az  emberi  sejtekbe  és  ott  elszaporodni.   Közülük  a  legismertebb  az  influenza,   a  vírusos  májgyuladás,  a  kanyaró,  a  himlő,  a  bárányhimlő,  a  gyermekbénulás,  a  veszetség,  az  agyvelőgyuladás,  a  vírusos  tűdőgyuladás,  a  kötőhártyagyuladás,  a  sömör  vírusa  és  még  többféle,  légúti  hurutot  okozó  vírus.   Az  állatokat  megbetegítők  közé  tartozik  a  száj-  és  körömfájás,  a  sertéspestis,  a  baromfipestis,  a  szopornyica  stb.  korokozója.

 • Hogyan  hatnak  gyermekbénulás  elleni     Sabin - cseppek ?

 

A    gyermekparalízist  vírus  okozza.   Az  ellene  alkalmazott  védőoltás,  a  Sabin - cseppek  gyengített,  betegséget  okozni  nem  tudó  vírusokat  juttatnak  a  szervezetbe,   amelyek  kiváltják  az  ellenanyag - termelést.   Igy  válnak  védetté  a  gyermekek.   A  védőoltásnak  köszönhetően  szüntek  meg  nálunk  is  a  gyermekparalízis - járványok,  amelyek  még  a  negyvenes  években  is  sok  gyermeket  megbetegített  és  egész  életükre  nyomorékká  lettek.   Ma   országunkban  ( Románia ) kötelezően  minden  gyermeket  beoltanak  és  újraoltanak.