Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TESZT FÉRFIAKNAK

              MILYEN  EGY ,,SZEXIS  FÉRFI"?

 

akit  bámulnak  és  csodálnak  a  nők,  és  aki  után  titkon  epekednek?                                           

Miben  áll  a  férfiak  varázsa?  Szépségükben,  tiszteletet  parancsoló  megjelenésükben,  eleganciájukban,  izmaik  méretében?  Bármennyire  is  meglepő,  a  nőknek  csak  elenyésző  hányadát  ejti  bámulatba  egy  tökéletes  felépítésű  Adonisz  vagy  izompacsirta.  Ami  pedig  a  Don  Juanokat  illeti,  hatalmukat  szintén  csak  az  asszonyok  egy  szűk  köre  felett  gyakorolhatják,  azok  felett,  akik  a  férfiaknak  bármely  képviselőjének  hajlandók  engedni.  Egy  szó,  mint  száz,  a  férfiaknak  bizony  bele  kell  törődniük,  hogy  manapság  már  nem  gyakorolnak  olyan  ellenállhatatlan  hatást  a  nőkre,  mint  hajdanán.  A  mai  asszonyok  szerint  aligha  van  szoros  összefüggés  egy  férfi  megjelenése  és  vonzereje  között.  Napjaink  férfiideálja  egy  igen  nehezen  körülírható  típus :  elsősorban  magabiztos,  ugyanakkor  bizalmat  gerjesztő  és  híján  van  a  férfigőgnek.  Inkább  emberi,  semmint  férfiúi  erényei  alapján  nyerhet  el  dobogós  helyezést.

Az  alábbi  teszt  arra  ad  választ,  hogy  vajon  ön  mennyire  vonzó  férfi  a  nők  szemében.  Válaszoljon  a  kérdésekre  igen - nel  vagy  nem - mel.

 

                   KÉRDÉSEK

1.  Megenged  olykor  egy  egy  merészebb  tréfát  nők  jelenlétében?

2.  Vonzónak  találja  önmagát?

3.  Több  hobbia  is  van?

4.  Titkos  kihívásnak  érzi  ha  egy  nő  már  az  első  alkalommal  barátságos  önnel?

5.  Vidám  fickónak  tartják?

6.  Megjátsza  olykor  a  ,,kemény  legényt"?

7.  Végez  valamilyen  rendszeres  testgyakorlást,  hogy  megtartsa  a  formáját.

8.  Kellemesnek  találná,  ha  néhány  órát  nők  körében  tölthetne  egy  meghitt  presszóban  vagy  étteremben?

9.  Akkor  is  ügyel  a  vonalaira,  ha  le  kell  miattuk  mondania  néhány  pohár  borról,  egy-egy  korsó  sörről  vagy  kedvenc  konyakjáról?

10.  Utálja  a  butuska,  gyermekded  nőket,  akiknek  semmi  érdemi  mondanivalójuk  nincs?

11.  Nem  szereti  azokat  a  nőket,  akik  az  első  jöttmentnek  kiteregetik  az  életüket?

12.  Ellenszenvesnek  találja  a  túlságosan  kiöltözött  férfiakat?

13.  Unalmasnak  találja  a  kalandra  leső  nőket?

14.  Rövid  hajat,,  netán  kefefrizurát  visel?

15.  Többféle  kapcsolat  is  fűzi  a  nőkhöz?

16.  Türelmesen  végig  tudja  hallgatni  hölgy  partnerei  bizalmas  közléseit,  ha  tanácsot  kérnek  öntől?

17.  Csodálja  az  ápolt  és  csinosan  öltözködő  nőket?

18.  Szokása,  hogy  egyenesen  a  nők  szemébe  néz?

19.  Ha  keze  ügyébe  kerül,  szívesen  lapozgat  valamilyen  csakis  férfiaknak  szánt  pikáns  magazint?

20.  Visel-e  kis  bajuszkát  vagy  szakált?

 

                  PONTOZÁS

Minden  igen  válasz  egy  pontot  ér.

 

                  ÉRTÉKELÉS

1 - 6 pont.  Ön nem  túlságosan  kápráztatja  el  a  hölgyeket  bizonytalan,  tétova  viselkedésével.  Úgy  tűnik,  híján  van  az  önbizalomnak  s  ezért  olyan  benyomást  kelt,mintha  azt  sem  tudná,  hogy  valójában  kicsoda  és  mit  akar.  Nők  társaságában  kényelmetlenül  feszeng  és  mielőtt  megszólalna  vagy  tettekre  szánná  el  magát,  azon  iparkodik,  hogy  kitalálja,  mit  is  várnak  el  öntől.  Miért  gondolja,  hogy  feltétlenül  nagyobb  tetszést  arat,  ha  azt  mondja,  amit  ön  szerint  a  nők  hallani  akarnak  és  úgy  viselkedik,  ahogyan  véleménye  szerint  ezt  elvárják  öntől.  Túl  kritikusan  szemléli  önmagát  és  túlságosan  nagy  jelentőséget  tulajdonít  azoknak  a  tulajdonságoknak,  amelyekről  azt  hiszi,  hogy  hiányoznak  önből.  Nyilván  valóban  vannak  hiányosságai,  ám  minden  gyengeségünk  ellensúlyozható  valami  mással.  Gondoljon  csak  Napóleonra,  aki  bizony  híján  napjainkban  a  szó  szoros  értelmében  férfiasnak  nevezünk.  De  felidézheti  korunk  férfibálványának,  Belmondonak  arcvonásait  is.  S  ha  ez  is  kevés,  menjen  el  moziba,  és  nézze  meg  az  ellenálhatatlan  Woody  Allen  néhány  filmjét.  Hátha  rájön  a  trükkjére!

 

7 - 13  pont :  Ön  igazi  nőcsábásznak  hiszi  magát!  Ha  egy  kissé  megerőlteti  magát,  valóban  oda  tud  figyelni  a  nőkre,  ám  viselkedéséből  hiányzik  a  természetesség.  Vagy  túlzásba  viszi  a  dolgot  és  anyait- apait  bedob,  vagy  semmibe  veszi  a  nőket.  Olykor  a  született  csábító  pozában  tetszeleg,  máskor  viszont  fárasztja  a  széptevés.  Hamar  ráun  azokra  a  nőkre,  akikkel  néhány  perce  sikerült  elhitetnie,  hogy  egy  igazi  ,,szexis"  férfi  társaságát  élvezhették.  Az  illuzió  hamar  szertefoszlik,  hiszen  amint  megízleli  a  sikert,  máris  azokon  a  nőkön  jár  az  esze,  akiknek  még  nem  találta  fel  ugyanezeket  a  fád  szólamokat.  Jóllehet  akadnak,  akik  beveszik  ezt  a  maszlagot,  ön  mégis  elégedetlen  önmagával.  Jogosan,  hiszen  birtokában  van  a  hódítás  technikája,  és  akár  mester  is  lehetne,  mégsem  ér  el  valódi  sikereket,  legalábbis  önt  nem  elégítik  ki  a  győzelmei.  Ön  túl  sokat  tud,  vagy  talán  csak  azt  hiszi,  hogy  e  tárgykör  minden  fortélya  a  kisujában  van.

 

14 - 20  pont :  Férfitársai  joggal  iurigykedhetnek  önre!  Anélkül,  hogy  el  volna  telve  önmagától  és  mindent  szexuális  vozerejére  építene,  rendkivüli  hatást  gyakorol  a  nőkre.  Önbizalma  az  egyik  leghatásosabb  fegyvere.  A  nők  szemében  ön  a  lehető  legvonzóbb  férfi,  még  ha  megjelenése  esetleg  ellek  is  mond.  Miben  rejlik  varázsának  titka?  Talán  csupán  abban,  hogy  jól  érzi  magát  a  bőrében,  természetesen  viselkedik,  nem  erőlködik  azért,  hogy  intelligensebbnek  és  felsőbbrendűnek  tűnjék  a  nőknél,  s  nem  úgy  veszi  őket  szemügyre,  mintha  tekintetével  nyomban  le  akarná  őket  vetkőztetni.  Ön  diszkréten,  finoman  jelzi  a  szándékait,  ezért  ,,üzenetei"  célba  találnak.  És  ami  a  legfőbb,  ön  jól  érzi  magát  a  nők  társaságában,  függetlenül  éveik  számától.  Bájaikra  és  korukra  való  tekintet  nélkül  őszinte  figyelemmel  és  megértéssel  fordul  feléjük,  ha  kell  bátorítja,  ha  kell  megérti  őket.